Kadra Pedagogiczna i Kierownicza

Dyrektor szkoły: Anna Sekta
Wicedyrektor szkoły: Jolanta Jańczuk
Wicedyrektor szkoły: Irena Kopańska
Kierownik świetlicy: Bożena Krawczyk
Główny księgowy: Anna Górna

 

Nazwisko i Imię  Kwalifikacje Pedagogiczne
Dafner Ewa Przyroda, Plastyka
Duda Sandra Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Ficek Renata Język polski
Głowacka Maria Religia
Góra Klaudia Kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagogika
Guziel Agnieszka Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Gromowska Natalia Język angielski
Hendel Eliza Wychowanie fizyczne
Jańczuk Jolanta Język polski, matematyka, bibliotekoznawstwo
Jarmark Aneta Biblioteka szkolna, oligofrenopedagogika
Jaśniok Adam Przyroda, informatyka, technika
Kampa Joanna Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, technika
Kaput Aleksandra Język niemiecki, pedagogika specjalna
Klimek Katarzyna Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, informatyka, surdopedagogika
Kopańska Irena Edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
Kowalik Anna Psycholog szkolny, surdopedagogika, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna
Kowalski Łukasz Język angielski
Krauza- Wieczorek Iwona Matematyka, informatyka
Krawczyk Bożena Kierownik świetlicy, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna
Krzyżanowska Kamila Język angielski
Joanna Kowalska Język angielski
Makosz Anita Edukacja wczesnoszkolna
Maruszczyk Barbara Edukacja wczesnoszkolna, przyroda
Mateja Ewa Pedagog szkolny, specjalista z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej
Misiak Dominika  Pedagogika wczesnoszkolna
Mondry Bożena Edukacja wczesnoszkolna, przyroda
Nocek Henryka Edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna
Osman Danuta Matematyka
Poniatowska- Janik Ewa Pedagogika w zakresie nauczania początkowego, terapia pedagogiczna
Rysz Luiza Edukacja wczesnoszkolna
Sabuda Marek Technika, informatyka
Samol Anna Wychowanie fizyczne
Sekta Anna Pedagogika w zakresie nauczania początkowego, edukacja informatyczna
Stawicka Janina Edukacja wczesnoszkolna
Szarla Bożena Biblioteka szkolna, kształcenie zintegrowane
Szojda Aleksandra Historia, wychowanie do życia w rodzinie
Szygielska Agnieszka Matematyka, informatyka
Szymańska Anna Muzyka
Śmiłek Bożena Wychowanie fizyczne, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Świstowska Joanna Religia
Woźniczka Karina Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Zyśk Regina Język polski, inspektor BHP

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej
Sekretariat

ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Tel/Fax: 32 242 34 37

Sekretariat szkoły
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 – do 15.30

Pomoc dla Kacperka