OBIADY

OBIADY MARZEC

Kwota za obiady w miesiącu marcu (21 dni żywieniowych) wynosi 105,00 zł.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego), a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

Termin płatności do 15 MARCA 2019 r.

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.32 2423 437 wew.35 u intendenta.

Informujemy, że koszty obiadów w poszczególnych miesiącach przedstawiają się następująco:

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KWOTA

TERMIN PŁATNOŚCI

STYCZEŃ 2019
22 110,00 15.01.2019
LUTY 2019
10 50,00 15.02.2019
MARZEC 2019
21 105,00 15.03.2019
KWIECIEŃ 2019
14 70,00 15.04.2019
MAJ 2019
20 100,00 15.05.2019
CZERWIEC 2019
13 65,00 15.06.2019

INFORMACJE DODATKOWE

Żywienie w stołówce szkolnej rozpoczynamy w dniu 10 września (poniedziałek). Zapisów na obiady można dokonywać od dnia 31 sierpnia do 7 września na druku „Zgłoszenie na obiady w stołówce szkolnej”. Druki do pobrania u intendenta oraz w świetlicy szkolnej na ul. Kukułczej i ul. Westerplatte. Zgłoszenia można dokonać również za pomocą poczty elektronicznej na adres intendenta – e-mail: elzbieta.brozek@korjan.edu.pl poprzez wypełnienie w/w druku , który jest dostępny na stronie internetowej szkoły korjan. edu.pl.

Cena obiadu wynosi 4,50 zł. Miesięczny koszt obiadów oraz termin płatności podawany będzie co miesiąc na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe szkoły

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO, dlatego proszę o dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem.

W tytule płatności należy podać:
1. imię i nazwisko dziecka,
2. klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego)
3. w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

Planowane nieobecności (np. wycieczki) lub nieplanowane (choroba) należy zgłaszać w godzinach pracy intendenta (7.00 – 14.00) osobiście, e-mailem lub telefonicznie pod nr tel.32 2423 437 wew.35 .

Proszę o zapoznanie się z regulaminem Stołówki Szkolnej, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr SP16 021.01.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2018 r. (dostępny na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń).

Pliki do pobrania:

ZGŁOSZENIE NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej
Sekretariat

ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Tel/Fax: 32 242 34 37

Sekretariat szkoły
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 – do 15.30
Pomoc dla Kacperka