SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   ZALOGUJ

OBIADY

OBIADY CZERWIEC

Kwota za obiady w miesiącu czerwcu (4-21.06.2018) wynosi 63,00 zł.

Dla dzieci klas trzecich, korzystających z wyjazdu śródrocznego (11-15.06.2018) kwota za obiady wynosi 40,50 zł.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe 


ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432.


W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego), a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

Termin płatności do 25 maja 2018 r.

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny ze skreśleniem dziecka z obiadów od pierwszego dnia miesiąca za który dokonywana jest wpłata.
Wpłaty za obiady, które wpłyną po wyznaczonym terminie, są naliczane od następnego poniedziałku po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.32 2423 437 wew.35 u intendenta.

Informujemy, że koszty obiadów w poszczególnych miesiącach przedstawiają się następująco:

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KWOTA

TERMIN PŁATNOŚCI

STYCZEŃ 2018
19 85,50 zł 8.01.2018r
LUTY 2018
13 58,50 zł 26.01.2018r
MARZEC 2018
20 90,00 zł 23.02.2018r
KWIECIEŃ 2018
19 85,50 zł 23.03.2018r
MAJ 2018
19 85,50 zł 25.04.2018r
CZERWIEC 2018
14 63,00 zł 25.05.2018r

INFORMACJE DODATKOWE

Zapisów na obiady dokonuje się na druku „Zgłoszenie na obiady w stołówce szkolnej”. Druki do pobrania u intendenta. Zgłoszenia można dokonać również za pomocą poczty elektronicznej na adres intendenta – e-mail: intendentsp16@interia.pl poprzez wypełnienie w/w druku , który jest dostępny na stronie internetowej szkoły korjan edu.pl.

Cena obiadu wynosi 4,5 zł. Miesięczny koszt obiadów oraz termin płatności podawany będzie co miesiąc na tablicy informacyjnej obok świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.

Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe szkoły.

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO, dlatego prosimy o dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem.

W tytule płatności należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego)
  • w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

 

Planowane nieobecności (np. wycieczki) lub nieplanowane (choroba) należy zgłaszać osobiście, e-mailem lub telefonicznie pod nr tel.32 2423 437 wew.35 u intendenta.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Stołówki Szkolnej, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr SP16 021.20.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej z dnia 1.09.2017 (dostępny na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej obok świetlicy).

Do pobrania: Regulamin stołówki szkolnej

Do pobrania: Zgłoszenie na obiady w stołówce szkolnej

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej
Sekretariat

ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Tel/Fax: 32 242 34 37

Sekretariat szkoły
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 – do 15.30

Nabór do klasy sportowej!

O PROFILU PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYN

Nabór do klasy IV w roku szkolnym 2018/2019, w której prowadzone będzie szkolenie sportowe w piłce ręcznej