OBIADY

OBIADY LISTOPAD

Kwota za obiady (20 dni żywieniowych) wynosi 90,00 zł.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego), a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

Termin płatności do 15 listopada 2018 r.

Proszę o dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem.

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.32 2423 437 wew.35 u intendenta.

Informujemy, że koszty obiadów w poszczególnych miesiącach przedstawiają się następująco:

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KWOTA

TERMIN PŁATNOŚCI

WRZESIEŃ 2018
15 67,50 15.09.2018
PAŹDZIERNIK 2018
23 103,50 15.10.2018
LISTOPAD 2018
20 90,00 15.11.2018
GRUDZIEŃ 2018
15 67,50 15.12.2018

INFORMACJE DODATKOWE

Żywienie w stołówce szkolnej rozpoczynamy w dniu 10 września (poniedziałek). Zapisów na obiady można dokonywać od dnia 31 sierpnia do 7 września na druku „Zgłoszenie na obiady w stołówce szkolnej”. Druki do pobrania u intendenta oraz w świetlicy szkolnej na ul. Kukułczej i ul. Westerplatte. Zgłoszenia można dokonać również za pomocą poczty elektronicznej na adres intendenta – e-mail: elzbieta.brozek@korjan.edu.pl poprzez wypełnienie w/w druku , który jest dostępny na stronie internetowej szkoły korjan. edu.pl.

Cena obiadu wynosi 4,50 zł. Miesięczny koszt obiadów oraz termin płatności podawany będzie co miesiąc na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe szkoły

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO, dlatego proszę o dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem.

W tytule płatności należy podać:
1. imię i nazwisko dziecka,
2. klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego)
3. w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

Planowane nieobecności (np. wycieczki) lub nieplanowane (choroba) należy zgłaszać w godzinach pracy intendenta (7.00 – 14.00) osobiście, e-mailem lub telefonicznie pod nr tel.32 2423 437 wew.35 .

Proszę o zapoznanie się z regulaminem Stołówki Szkolnej, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr SP16 021.01.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2018 r. (dostępny na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń).

Pliki do pobrania:

ZGŁOSZENIE NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej
Sekretariat

ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Tel/Fax: 32 242 34 37

Sekretariat szkoły
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 – do 15.30

Pomoc dla Kacperka