SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   ZALOGUJ

OBIADY

Kwota za obiady w miesiącu GRUDNIU wynosi 80,00 zł.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego), a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty
– dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

Termin płatności do 25 listopada 2017 r.

Proszę o dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny ze skreśleniem dziecka z obiadów od pierwszego dnia miesiąca za który dokonywana jest wpłata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.32 2423 437 wew.35 u intendenta.

I N F O R M A C J A

Termin płatności za obiady na m-c styczeń

od 2 do 8 stycznia 2018 roku

Prosimy nie wpłacać w grudniu.

Wpłaty dokonane w grudniu będą zwracane na konto.

Informujemy, że koszty obiadów w poszczególnych miesiącach przedstawiają się następująco:

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KWOTA

TERMIN PŁATNOŚCI

WRZESIEŃ 2017

15

75,00 zł

07.09.2017r

PAŹDZIERNIK 2017

22

110,00 zł

25.09.2017r

LISTOPAD 2017

21

105,00 zł

25.10.2017r

GRUDZIEŃ 2017

16

 80,00 zł 25.11.2017r
STYCZEŃ 2018
19  95,00 zł 8.01.2018r
LUTY 2018
13 65,00 zł 26.01.2018r
MARZEC 2018
20 100,00 zł 26.02.2018r
KWIECIEŃ 2018
19 95,00 zł 26.03.2018r
MAJ 2018
19 95,00 zł 25.04.2018r
CZERWIEC 2018
14 70,00 zł 25.05.2018r

INFORMACJE DODATKOWE

Zapisów na obiady dokonuje się na druku „Zgłoszenie na obiady w stołówce szkolnej”. Druki do pobrania u intendenta. Zgłoszenia można dokonać również za pomocą poczty elektronicznej na adres intendenta – e-mail: intendentsp16@interia.pl poprzez wypełnienie w/w druku , który jest dostępny na stronie internetowej szkoły korjan edu.pl.

Cena obiadu wynosi 5 zł. Miesięczny koszt obiadów oraz termin płatności podawany będzie co miesiąc na tablicy informacyjnej obok świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.

Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe szkoły.

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO, dlatego prosimy o dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem.

W tytule płatności należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego)
  • w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

 

Planowane nieobecności (np. wycieczki) lub nieplanowane (choroba) należy zgłaszać osobiście, e-mailem lub telefonicznie pod nr tel.32 2423 437 wew.35 u intendenta.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Stołówki Szkolnej, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr SP16 021.20.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej z dnia 1.09.2017 (dostępny na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej obok świetlicy).

Do pobrania: Regulamin stołówki szkolnej

Do pobrania: Zgłoszenie na obiady w stołówce szkolnej

Zaczynamy aktywnie działać w programie

„Szkoła promująca zdrowie”

Zapraszamy do częstego odwiedzania podstrony i zapoznawania się z zamieszczanymi informacjami w postaci relacji ciekawych wydarzeń.