SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   ZALOGUJ

Program półkolonii letnich

9 Cze · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

Do pobrania dostępny jest program półkolonii letnich pod hasłem „Wakacyjne rytmy”.

CELE fundamentalne:

: atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie dzieciom czasu w okresie wakacji

: ukazanie niekonwencjonalnych sposobów zarządzania wolnym czasem w aspekcie samorządności dziecięcej

CELE etapowe:

: kształtowanie postaw prozdrowotnych
: kształtowanie umiejętności planowania i zarządzania czasem
: kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami
: kształtowanie postaw prospołecznych

ZADANIA:

  • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wdrażanie do samorządności, samoorganizacji i samodyscypliny
  • tworzenie atmosfery sprzyjającej twórczej, wielopłaszczyznowej ekspresji,
  • rozwijanie sprawności psychofizycznych,

Metody pracy – metoda projektu, wycieczki, praktycznego działania
Formy pracy – praca w grupach TD (Twórczego Działania, ), praca w grupach zainteresowań

Do pobrania: Program półkolonii letnich

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej
Sekretariat

ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Tel/Fax: 32 242 34 37

Sekretariat szkoły
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 – do 15.30

Nabór do klasy sportowej!

O PROFILU PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYN

Nabór do klasy IV w roku szkolnym 2018/2019, w której prowadzone będzie szkolenie sportowe w piłce ręcznej