SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA ZADANIE:

„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej (ul. Okopowa)”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej

wraz z Radą Rodziców prosi o poparcie powyższej inicjatywy obywatelskiej.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej nie posiada bezpiecznego dojazdu do budynku szkoły. Usytuowanie placówki przy ul. Gilów, na osiedlu mieszkaniowym należącym do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu, powoduje problemy rodziców związane z bezpiecznym dowożeniem dzieci do szkoły. Na drogach dojazdowych (ul. Gilów i ul. Górnośląskiej) codziennie tworzą się liczne korki zagrażające bezpieczeństwu dzieci dochodzących do szkoły. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu domaga się całkowitego zakazu wjazdu na ul. Gilów pojazdów kierujących się do siedziby Szkoły Podstawowej nr 16. W związku z tym zasadne wydaje się zagospodarowanie działki nr 1234/139 należącej do Gminy Miasta Ruda Śląska, a udostępnionej na podstawie umowy użyczenia Szkole Podstawowej nr 16, na cele związane z budową ok. 30 miejsc parkingowych.

Głosowanie potrwa od 7 do 18 września 2015 r. Głosować mogą osoby zameldowane w Rudzie Śląskiej, które skończyły 16 lat. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną kartę wrzuca się do urny znajdującej się w punkcie do głosowania, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących. Miejsca do głosowania: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, Miejska Biblioteka Publiczna w Wirku, ul. Dąbrowskiego 18, Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 21 ul. Grzegorzka 8, Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina, ul. 11 Listopada 15a.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska: http://www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski

Skip to content