SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

CZYTANIE METODĄ BOSTOŃSKĄ

10 listopad · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

Szanowni Rodzice, z wielką przyjemnością pragnę poinformować Was o przystąpieniu naszej szkoły w tym roku szkolnym do projektu pod nazwą „CZYTANIE METODĄ BOSTOŃSKĄ”. Projekt realizowany będzie w klasach 1-3.

Na czym polega czytanie metodą bostońską? Zasady są bardzo proste: dzieci czytają to, co chcą czytać poświęcając na lekturę 10 minut dwa razy dziennie. Może być to książka, czasopismo, komiks. Rano przez 10 minut nauczyciel czyta uczniom wybraną przez dzieci książkę. Po południu każde dziecko czyta 10 minut samo. Aktywność nie podlega ocenom. Jej celem jest zbudowanie czytelniczej społeczności i pokazanie, że czytanie może być przyjemne. Pomysł przywędrował z Bostonu, gdzie w jednej ze szkół, która nie cieszyła się dobrą opinią, nauczyciele zaczęli się zastanawiać jak przekonać dzieci do czytania i tym samym poprawić ich wyniki w nauce. Dyrektor wprowadził zwyczaj regularnego czytania – codziennie rano i po południu, o tej samej porze, przez 10 minut czytała cała szkoła. I uczniowie i nauczyciele. Po kilku latach wyniki dzieci były znacznie lepsze, a uczniowie bardziej zintegrowani. Jak się okazuje coraz więcej polskich szkół stosuje metodę bostońską. Dzięki niej dzieci naprawdę zaczynają lubić czytanie i chętniej sięgają po książki w domu. Pamiętajcie „przykład idzie z góry”, a projekt uda się zrealizować, jeśli dyrektor zainicjuje całą czytelniczą akcję i włączą się w nią wszyscy, bez wyjątku.

Dlaczego czytanie jest ważne w rozwoju dziecka?

Czytanie książek przez dzieci jest bardzo ważne, ponieważ rozwija wyobraźnię, poszerza słownictwo, poprawia logiczne myślenie. Czytające dzieci lepiej rozumieją polecenia i łatwiej przyswajają wiedzę.

Wraz z wiekiem dziecko będzie potrafiło dłużej się skupić na książeczce. Jeśli dwulatka potrafi na zabawie z książeczką spędzić dziesięć minut dziennie, to jest już świetny wynik. Za kilka lat ten czas znacznie się wydłuży.

W pierwszych latach życia czytanie jest to forma spędzenia czasu z rodzicem. Dziecko samo przychodzi do rodzica, siada na kolanach i wraz z mamą lub tatą spędza czas na oglądaniu książeczki.

Książka jest świetną alternatywą dla tabletu i telefonu. Dziecko należy zainteresować książką. Nie czytaj mechanicznie, tylko pokazuj obrazki, komentuj, dopowiadaj… Wtedy dziecko zainteresuje się tą książką na pewno.

Dzieci lubią oglądać tę samą stronę po kilkanaście razy. Lubią czytać tę samą książkę w kółko. Dodatkowo dzieci uwielbiają słuchać audiobooków.

Bliskość między dzieckiem a rodzicem w trakcie czytania książki jest niepowtarzalna. Dziecko przytula się, siada na kolanach i jest żywo zainteresowane zabawą-czytaniem. 

PLAN PROJEKTU SZKOLNEGO „CZYTANIE METODĄ BOSTOŃSKĄ”

Szkoła Podstawowa nr16 im. Janusz Korczaka w Rudzie Śląskiej

Temat projektu: Kształtowanie nawyku czytania metodą bostońską.

Osoby wdrażające projekt: nauczyciele – wychowawcy klas 1-3, bibliotekarz, nauczyciel katecheta, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel informatyki.
Osoby objęte działaniami: uczniowie klas 1-3.

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia projektu:
Na podjęcie projektu miało wpływ wiele czynników:

 • spadek zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,
 • brak motywacji do czytania,
 • zastępowanie książek mediami wizualnymi,
 • błędy ortograficzne,
 • problemy ze skupieniem uwagi i rozumieniem czytanych tekstów,
 • postrzeganie czytania jako czynności nudnej.

Inicjatywa czytania bostońskiego w szkole będzie promowała rozpoczynanie dnia nie od obowiązku, a od przyjemności.
Modelowanie czytania przez dorosłych spowoduje, że uczniowie zaczną traktować czytanie jak coś naturalnego, modnego, wartościowego dla samego czytania.
Książki warto czytać, mają one ogromną moc, a zatem mogą zmienić myślenie uczniów, a nawet mieć wpływ na całe ich życie.

Cel ogólny projektu:
Wyrobienie nawyku czytania, który pozytywnie wpłynie na proces uczenia się uczniów.

Cele szczegółowe:

 1. Kształcenie kompetencji kluczowej „porozumiewanie się w języku ojczystym”, rozumianej jako zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji.
 2. Kształtowanie kompetencji kluczowej „świadomości i ekspresji kulturalnej” (docenianie twórczego wyrażania idei, doświadczeń, uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu; umiejętność percepcji tekstów kultury, wyrażanie siebie, rozumienie własnej kultury).

Nowatorstwo projektu:
Nawyk czytania kształtowany będzie z zastosowaniem metody czytania bostońskiego.

Spodziewane efekty projektu:
Czytanie bostońskie przyczyni się do wyrobienia nawyku czytania, rozbudzenia zainteresowań czytelniczych i pozytywnie wpłynie na proces uczenia się uczniów. Przyczyni się do poprawy jakości czytania, poprawności ortograficznej, zwiększenia zasobu słownictwa, swobody porozumiewania się w języku ojczystym za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, większej zdolności wyrażania myśli i uczuć w formie wypowiedzi ustnych i pisemnych, kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem, wzrostu wiedzy ogólnej i poprawy wyników nauczania.
Wartość dodana projektu: pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów, integracja środowiska szkolnego, promowanie szkoły w środowisku.

Kryteria sukcesu projektu:

 1. Stworzenie społeczności czytającej.
 2. Poprawa techniki czytania.
 3. Większe rozumienie czytanego tekstu.
 4. Wzrost poziomu wypowiedzi pisemnych.

Opis przebiegu projektu:
Dzień w szkole rozpoczynamy od przyjemności, bez przepytywania, oceniania, po prostu czytamy, zgodnie z opracowanym w szkole przepisem na czytanie „metodą bostońską”.

Składniki przepisu:

 • Książki samodzielnie wybrane, lubiane przez uczniów, czasopisma lub komiksy.

Przygotowanie:

 • Każdego dnia przez 10 minut pierwszej lekcji nauczyciel czyta na głos całej klasie wybraną przez uczniów lub nauczyciela książkę.
 • Przez ostatnie 10 minut ostatniej lekcji każdy czyta sam.

Uwagi do przepisu:

 • Czytają wszyscy: uczniowie i nauczyciele.
 • Każdy sam wybiera swoje lektury.
 • Z przeczytanych treści nie odpytujemy uczniów, nie stawiamy stopni.

Harmonogram wprowadzenia czytania bostońskiego.

 1. Przedstawienie celu wprowadzenia projektu – październik 2019

  – Przedstawienie czynników przemawiających za wprowadzeniem czytania bostońskiego i oczekiwań;
  – Poznanie metody czytania bostońskiego;
  – Opracowanie strategii wprowadzenia innowacji.
 2. Opracowanie narzędzi badawczych.

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej – listopad 2019

 • Test płynności czytania – wychowawca.
 • Test czytania ze zrozumieniem – wychowawca.
 • Analiza wypowiedzi pisemnej – wychowawca.
 • Stan czytelnictwa w miesiącu wrześniu i październiku, zakres tematyki czytelniczej, stan czytelnictwa uczniów za ubiegły rok szkolny (średnia czytelnictwa klas)– bibliotekarz.

3. Wprowadzenie czytania bostońskiego – grudzień 2019

4. Działania towarzyszące projektowi:

 • – Udział w akcji promującej głośne czytanie: „Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania”.
 • – Zorganizowanie wystawy nowości książkowych zakupionych do biblioteki szkolnej.
 • – Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły pisma do rodziców informującego o realizacji projektu oraz referatu na temat „Wpływ czytelnictwa na rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży”.
 • -Zorganizowanie pasowania uczniów klas I na czytelnika biblioteki szkolnej.
 • – Zorganizowanie akcji: „Wędrująca książka”.
 • – Zorganizowanie kiermaszu książek dla dzieci.
 • – Zorganizowanie konkursu na najładniejszy zeszyt lektur.
 • – Zorganizowanie konkursu na najładniejszą, najciekawszą ilustrację do tekstu literackiego.
 • – Zorganizowanie „turnieju andersenowskiego” dla uczniów klas 3.
 • – Zorganizowanie zajęć w z pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • – Zakup do biblioteki szkolnej nowości książkowych wskazanych przez uczniów.
 • – Zorganizowanie konkursów pięknego czytania.
 • – Tworzenie tematycznych wystaw książek.
 • – Wybór najciekawszych, samodzielnie napisanych prac uczniów i nagradzanie ich publikacją w gazetce szkolnej.

Sposoby ewaluacji projektu:

1.Diagnoza wstępna
a) opracowanie wyników i wniosków – listopad 2019.

2. Monitorowanie projektu:

 • analiza postępów uczniów,
 • stan czytelnictwa – statystyka miesięczna, semestralna i indywidualna
 • test płynności czytania,
 • test czytania ze zrozumieniem,
 • pozytywne aspekty innowacji,

3. Dokumentowanie przebiegu projektu.

4. Diagnoza końcowa:

 • opracowanie wyników, wnioski, rekomendacje – maj 2020.

5. Świętowanie sukcesu – czerwiec 2020.

Autor wpisu: Bożena Szarla

Kategoria: Aktualności

Skip to content