SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

MEN: Sześciolatek w szkole – Materiały dla rodziców i nauczycieli

Materiały dla rodziców i nauczycieli, „Sześciolatek w szkole”.

 • Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie rozumienia ważnych czynności intelektualnych – Pobierz
 • O nauce czytania i przygotowaniu do pisania – Pobierz
 • Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności ruchowej – Pobierz
 • Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie umiejętności społecznych – Pobierz
 • O adaptacji dziecka do warunków przedszkola (szkoły) – Pobierz

 • O sposobach zmniejszania stresu adaptacyjnego u dzieci – Pobierz
 • O dzieciach, które źle funkcjonują w sytuacjach społecznych – Pobierz
 • O organizowaniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci, które słabo są przygotowane do podjęcia nauki w szkole – Pobierz
 • O zgubnych skutkach niezaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci – Pobierz
 • O potrzebie rozmawiania z dziećmi – Pobierz
 • O kształtowaniu wiadomości i umiejętności matematycznych w domu, w przedszkolu i szkole – Pobierz
 • O niegrzecznych dzieciach – Pobierz
 • Rozsądnie o oglądaniu programów tv przez dzieci i grach komputerowych – Pobierz
 • O konieczności dbania o „kindersztubę” dzieci – Pobierz
 • O dziecięcych zabawach inaczej – Pobierz

Skip to content