SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Nasza szkoła już po raz trzeci uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkolny Klub Sportowy”

10 mar · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

Nasza szkoła już po raz trzeci uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkolny Klub Sportowy”.

„Szkolny Klub Sportowy” – to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki wdrożony program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży! Operatorem programu na województwo śląskie jest Śląski Szkolny Związek Sportowy.

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu.

Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Ponadto zgodnie z zaleceniami WHO, dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat powinny podejmować aktywność fizyczną  co najmniej 60 minut dziennie.

Jedynie 20% dzieci w naszym kraju spełnia kryteria WHO dotyczące codziennej aktywności fizycznej. Pomimo powszechnie uznanej ochronnej roli aktywności fizycznej dla zdrowia, odsetek młodych osób spełniających rekomendacje WHO okresowo się zmniejsza.

Regularne uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub rekreacji ruchowej zadeklarowało 22% Polaków, zaś 25% -jedynie sporadyczne uczestnictwo. Oznacza to, że ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie wolnym. Wśród osób w wieku 15-64 lat, 54% nie uprawia żadnej formy sportu ani ćwiczeń fizycznych.

W związku z powyższym, Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Skupia się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

 Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu jest:

 • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci  i młodzież;
 • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci  i młodzieży;
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych, z ewentualnym skierowaniem ich do klubów sportowych.
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
 • propagowanie właściwych postaw społecznych wśród młodzieży poprzez aktywną współpracę w grupie

Aktualna edycja Programu realizowana jest od lutego  do grudnia 2021 r.

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych.

W naszej szkole na chwilę obecną zgłosiliśmy dwie grupy: grupa młodsza klasy 1-3 oraz druga grupa klas starszych.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach przez mgr Bożenę Obrzut-Makowicz i mgr Annę Samol.

Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły i chcesz dołączyć do SKS- owej społeczności zapytaj swojego nauczyciela wychowania fizycznego o możliwość udziału w zajęciach lub zapytaj bezpośrednio  nauczycieli prowadzących grupy. Zapraszamy!

Autor wpisu: Bożena Obrzut-Makowicz

Skip to content