SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

OBIADY – MIESIĄC MARZEC

Kwota za obiady w miesiącu marcu wynosi 76,00 zł.

Termin płatności do 25.02.2016r.

W dniach 16 – 18.03.2016r. odbywać się będą rekolekcje wielkopostne.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie ewentualnych nieobecności dzieci na obiedzie w tych dniach.

Kwota za obiady bez rekolekcji wynosi 64,00zł.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe
ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadów.

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w danym miesiącu i skreśleniem dziecka z listy chętnych korzystających z posiłku w stołówce szkolnej.

Skip to content