SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Obiady – Miesiąc Październik

Kwota za obiady w miesiącu październiku wynosi: 84,00 zł.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadów.
Termin płatności do 25 września 2015r.

W dniu 14.10.2015r. obiadu w stołówce szkolnej nie będzie.

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w danym miesiącu i skreśleniem dziecka z listy chętnych korzystających z posiłku w stołówce szkolnej.

Skip to content