SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

OBIADY

Żywienie w stołówce szkolnej rozpoczynamy w dniu 8 września (środa).

Zapisów na obiady  można dokonywać od dnia 23 sierpnia do 3 września na druku „Zgłoszenie na obiady w stołówce szkolnej”. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres intendenta – e-mail: intendent@korjan.edu.pl poprzez wypełnienie w/w druku, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły korjan.edu.pl w zakładce Obiady.

Druk należy pobrać, wydrukować i wypełnić, zrobić scan lub zdjęcie i odesłać na w/w adres intendenta. Wypełnione zgłoszenie można również wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do szkoły przy ul. Kukułczej.

Zapisy po wyznaczonym terminie należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z intendentem.

Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na obiady na cały rok szkolny. Całkowitą rezygnację z obiadów w trakcie roku szkolnego, należy zgłosić u intendenta do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.

Cena obiadu wynosi 4,50 zł. Miesięczny koszt obiadów oraz termin płatności podawany będzie co miesiąc na stronie internetowej szkoły.

Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe szkoły

ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO, dlatego prosIMY o dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem. 

W tytule płatności należy podać:

  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego)
  3. w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE będzie korzystać z obiadów.

Odwołanie obiadu z powodu choroby można zgłosić w godzinach pracy intendenta (7.00 – 14.00) e-mailem lub telefonicznie pod nr tel.32 2423 437. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Stołówki Szkolnej, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Obiady. 


P A Ź D Z I E R N I K

Kwota za obiady (20 dni żywieniowych od 01.10 do 31.10.2021)

wynosi 90,00 zł

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe
ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432
W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę (właściwą dla obecnego roku szkolnego),
a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko NIE  będzie korzystać z obiadów.

Termin płatności do 15.10.2021 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem.

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO

Późniejsze terminy zapisania dziecka na obiady proszę wcześniej uzgodnić z intendentem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.32 2423 437  u intendenta.

Skip to content