SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

OBIADY W MIESIĄCU CZERWCU

Kwota za obiady w miesiącu CZERWCU wynosi 68,00 zł.
Dla dzieci wyjeżdżających na „zieloną szkołę” 56,00 zł.

Termin płatności do 25.05.2016r.

Zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej ze względu na rozliczenia księgowe koszty odwołanych obiadów zgłoszonych w miesiącu czerwcu nie zostaną zwrócone.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe
ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadów.

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w danym miesiącu i skreśleniem dziecka z listy chętnych korzystających z posiłku w stołówce szkolnej.

Skip to content