SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Obiady w miesiącu Kwietniu

Kwota za obiady w miesiącu KWIETNIU wynosi 80,00 zł.

Termin płatności do 25.03.2016r.

05.04.2016r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej.
Rodzice, którzy zadeklarowali, że dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach i wyrażają chęć by zjadło w tym dniu obiad proszeniu są o uiszczenie kwoty 84,00zł.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe
ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadów.

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w danym miesiącu i skreśleniem dziecka z listy chętnych korzystających z posiłku w stołówce szkolnej.

Skip to content