SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

OBIADY W MIESIĄCU MAJU

Kwota za obiady w miesiącu MAJU wynosi 72,00 zł.
Dla dzieci wyjeżdżających na „zieloną szkołę” 52,00 zł.

Termin płatności do 25.04.2016r.

Kwota za obiady w miesiącu CZERWCU wynosi 68,00 zł.
Dla dzieci wyjeżdżających na „zieloną szkołę” 56,00 zł.

Termin płatności do 25.05.2016r.

Kwotę należy wpłacać na konto bankowe
ING Bank Śląski 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadów.

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w danym miesiącu i skreśleniem dziecka z listy chętnych korzystających z posiłku w stołówce szkolnej.

Skip to content