SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Oferta Edukacyjna

OFERUJEMY:

  • Wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji
  • Zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych
  • Wychowanie w oparciu o spójny system wartości
  • Ochronę i budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców
  • Specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • Życzliwą współpracę służącą dobru dziecka
  • Opiekę w świetlicy

SZKOŁA GWARANTUJE RODZICOM

dla uczniów klas I – III

zajęcia z wychowawcą – nauczanie zintegrowane – 18 godz. w tygodniu;
2  godz. języka angielskiego;
2 godz. religii dla uczniów, których rodzice deklarują taka potrzebę;

dla uczniów klas IV – VI
3 godz. języka angielskiego;
5 godz. matematyki;
zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego;

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych.

dla uczniów klas I – III
kółko plastyczne; gry i zabawy sportowe; kółko informatyczne; gimnastyka korekcyjna, kółko recytatorsko – teatralne, zajęcia rozwijające kreatywność i  myślenie logiczne wg własnego programu pn. „Klub Tęgich Głów” oraz „Dociekliwi plus”, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze pn. „Drabina sukcesu”, zajęcia taneczne i zajęcia wokalne.

dla uczniów klas IV-VI
Kółko przyrodnicze pn, Doświadczyńscy eksperymentują”,  kółko matematyczne, kółko informatyczne; kółko plastyczne, SKS, zajęcia na basenie,  zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce lub z dłuższą absencją, kółko pomocy koleżeńskiej, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego dla klas VI pn. „Paszport do gimnazjum” i „Budzik szóstoklasisty”.

Skip to content