SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Ogłoszenie w sprawie budżetu obywatelskiego

Szanowni Państwo!

W dn. 5 – 16.09.2016r. odbywa się  głosowanie mieszkańców Rudy Śląskiej na projekty obywatelskie w ramach budżetu obywatelskiego 2017. Prosimy o oddanie głosu na ZADANIE NR 16: Budowa parkingu przy ulicy Okopowej. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej nie posiada bezpiecznego dojazdu do budynku szkoły. Usytuowanie placówki  przy ul. Gilów, na osiedlu mieszkaniowym należącym do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu, powoduje problemy mieszkańców związane z wyjazdem z osiedla i problemy rodziców związane z bezpiecznym dowożeniem dzieci do szkoły. Codziennie  tworzą się liczne korki zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i dzieci idących do szkoły.  Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu  domaga się całkowitego zakazu wjazdu na ul. Gilów pojazdów kierujących się do siedziby szkoły. Ostatnio dochodzi do blokowania przez mieszkańców wjazdu w ul. Gilów pojazdów dowożących  dzieci do szkoły. Skutkuje to utrudnieniami w punktualnym rozpoczęciu zajęć szkolnych.  W związku z tym zasadne wydaje się zagospodarowanie działki nr 1234/139 należącej do Gminy Miasta Ruda Śląska, a udostępnionej na podstawie umowy użyczenia Szkole Podstawowej nr 16, na cele związane z budową ok. 30 miejsc parkingowych. Bezpieczny wjazd  i wyjazd z parkingu  zaplanowano od stronu ul. Okopowej.

Głosować można w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, a także w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w jej filiach znajdujących się w poszczególnych dzielnicach.

Serdecznie zachęcam do udziału w głosowaniu
Anna Sekta, dyrektor SP16

Skip to content