SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Ogólnopolski program ekologiczny

„Z ekologią na TY!”

23 cze · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

Klasy 1-3 w roku szkolnym 2021/20222 wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Z ekologią na Ty”. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne). Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Główne cele projektu:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

W ramach realizacji projektu uczniowie klas 1-3 zrealizowali następujące zadania:

Moduł I

 • Wykonaliśmy plakaty promujące ekologiczny tryb życia – klasa 2c
 • „Eko co to znaczy?” – nagraliśmy filmik o tym, czym dla nas jest ekologia – 3c i 1a.

Moduł II – Przyroda wokół nas

 • Gra terenowa – wszystkie klasy
 • Warsztaty florystyczne: „Las w słoiku” – klasa 1c i 2b
 • Wykonaliśmy makietę lasu – klasa 2d
 • Zorganizowaliśmy wycieczkę na łąkę i ogródki działkowe – 1a, 1c.

Moduł III – rady na odpady

 • Wzięliśmy udział w akcji sprzątania świata – świetlica szkolna
 • Wzięliśmy udział w lekcji „Mistrzowie segregacji” – klasy pierwsze, klasa 3d.

Moduł IV – Eko zdrowie

 • Dzień Zdrowego Śniadania – klasa 3d
 • Spotkanie z dietetykiem – klasy drugie

Moduł V – Eko inspiracje

 • Napisaliśmy wiersze o tematyce ekologicznej – 2b
 • Wzięliśmy udział w ekologicznych warsztatach w Fundacji Akuku – wszystkie klasy.
 • Wykonaliśmy papierowe dzieła – zabawki ze śmieci – klasa 2a
 • Wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych: „Świat za 100 lat” – klasa 3c, 2c, 2d

Szczegółowe sprawozdanie wraz ze zdjęciami można obejrzeć tutaj. Zapraszamy!

https://view.genial.ly/62937912ec21ab00193db7fb/presentation-sustainability-presentation

Autor wpisu: Magdalena Lipowska

Kategoria: Aktualności

Skip to content