SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Opłata za obiady – Grudzień 2014

Koszt obiadów w grudniu wynosi 60 zł – płatne na konto szkoły do dnia 25 listopada 2014:

45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

UWAGA: Za obiady styczniowe płacimy dopiero w styczniu. Termin płatności to 5 stycznia.
Każda kwota wpłacona wcześniej będzie odsyłana. Prosimy o zgłaszanie dzieci, które będą jadły obiady w styczniu do 19 grudnia w świetlicy szkolnej.

W przypadku planowanej nieobecności w szkole lub rezygnacji z posiłku należy zgłosić ten fakt nie później niż na 2 dni robocze poprzedzające nieobecność lub rezygnację (telefonicznie lub osobiście w świetlicy szkolnej).

Dzieci korzystające ze stołówki szkolnej winny zapoznać się z jej regulaminem.

Skip to content