SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Opłata za obiady – Listopad 2014

Koszt obiadów w listopadzie wynosi 72 zł – płatne na konto szkoły do dnia 25 października 2014:

45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

Koszt jednego obiadu to 4 zł.

W przypadku planowanej nieobecności w szkole lub rezygnacji z posiłku należy zgłosić ten fakt nie później niż na 2 dni robocze poprzedzające nieobecność lub rezygnację (telefonicznie lub osobiście w świetlicy szkolnej).
Dzieci korzystające ze stołówki szkolnej winny zapoznać się z jej regulaminem.

Skip to content