SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Półkolonie Zimowe

Pod hasłem „Zima lubi dzieci najbardziej na świecie”

1 sty · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

Program półkolonii zimowych
pod hasłem „Zima lubi dzieci najbardziej na świecie”,
w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
w dniach od 16.01.2017r. do 28.01.2017r.

CELE fundamentalne:

  • atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie dzieciom czasu w okresie ferii zimowych
  • ukazanie niekonwencjonalnych sposobów zarządzania wolnym czasem

CELE etapowe:

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych
  • kształtowanie umiejętności planowania i zarządzania czasem
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami
  • kształtowanie postaw prospołecznych

ZADANIA:

  • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wdrażanie do samorządności, samoorganizacji i samodyscypliny
  • tworzenie atmosfery sprzyjającej twórczej, wielopłaszczyznowej ekspresji,
  • rozwijanie sprawności psychofizycznych,

Metody pracy – metoda projektu, wycieczki, praktycznego działania
Formy pracy – praca w grupach TD (Twórczego Działania, ), praca w grupach zainteresowań

RAMOWY PLAN DNIA:

godz. 7.30 – 8.00 –schodzenie się dzieci
godz. 8.00 – 12.30 – zajęcia programowe
godz. 12.30 – 13.00 – obiad
godz. 13.30 – 15.30 –zajęcia programowe

Dokumenty do pobrania: Program półkolonii zimowych

Skip to content