SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Program profilaktyki „PROMETEUSZ – myślący w przód” dla klas I – III

Program wychowawczo – profilaktyczny „ Prometeusz”, przeznaczony jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej. Powstał na bazie analizy potrzeb środowiska lokalnego szkoły, wyników przeprowadzonych ankiet wśród rodziców, nauczycieli, uczniów. Trzy zazębiające się kręgi : KB – krąg bezpieczeństwo, KI – krąg integracja, KM – krąg motywacja, wypełnione obszarami : R – rodzina, K – klasa,   S – szkoła, są treściowymi wypełniaczami programu.

Głównym celem programu jest:

  • ukształtowanie trwałych zachowań i nawyków odpowiedzialnego zachowywania zdrowia oraz bezpieczeństwa swojego i innych w szkole i poza szkołą

Cele operacyjne:

  • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia
  • wdrażanie do mądrego gospodarowania czasem wolnym w szkole i poza szkołą
  • kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy
  • zapoznanie rodziców i uczniów z prawami dziecka i wypływającymi z nich obowiązkami
  • kształtowanie umiejętności życzliwego i efektywnego komunikowania się z innymi
  • kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
  • kształtowanie odporności na stres

Do pobrania: Program profilaktyki Prometeusz

Skip to content