SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Program zimowiska pod hasłem „Zima lubi dzieci”

Program zimowiska pod hasłem „Zima lubi dzieci” organizowanego w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej w dniach od 15.02.2016r. do 26.02.2016r.

CELE fundamentalne:

  • atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie dzieciom czasu w okresie ferii zimowych
  • ukazanie niekonwencjonalnych sposobów zarządzania własnym wolnym czasem w aspekcie samorządności dziecięcej

CELE etapowe:

  • kształtowanie postaw  prozdrowotnych
  • kształtowanie umiejętności planowania i zarządzania  czasem
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami
  • kształtowanie postaw prospołecznych

ZADANIA:

  • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wdrażanie do samorządności, samoorganizacji i samodyscypliny
  • tworzenie atmosfery sprzyjającej twórczej, wielopłaszczyznowej ekspresji,
  • rozwijanie sprawności psychofizycznych,

Metody pracy – metoda projektu, muzykoterapia, kinezjologia edukacyjna,
Formy pracy –  praca w grupach
Ewaluacja – ankieta, fotoocena

Pobierz: Program zimowiska

Skip to content