SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Rekrutacja do klasy 1

w roku szkolnym 2021/2022

10 lut · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

SZANOWNI RODZICE!

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.12.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do klasy I można składać w sekretariacie szkoły w dniach 8 – 19 marca 2021 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły ( 7 : 30 – 15 : 30 ).
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie złożonego wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych.
  4. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. oraz nr PR.00073.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r.
  5. Wykaz ulic w obwodzie SP 16: Antoniego Nowary od 1 do 11 ( nr nieparzyste ), Bocianów, dr Józefa Rostka, Drozdów, Gilów, Gołębi, Górnośląska nr od 1 do 14, Henryka Sławika, Jana Długosza, Jana Karskiego, Janusza Korczaka, Kanarków, Katowicka nr od 1 do 75, Kukułcza, Lecha, Obrońców Westerplatte nr od 1 do 29, Odrodzenia, Okopowa, Pawła Stalmacha, Robotnicza, Sikorek, Skowronków, Słowików, Szpaków, Szyb Andrzeja, Tadeusza Rejtana, Topolowa, Władysława Reymonta.

Dokumenty do pobrania:

Kategoria: Aktualności

Skip to content