SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Rekrutacja na rok 2018/2019 - do klasy pierwszej

21 lut · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
 na rok 2018/2019 – do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej
nr 16 im. Janusza Korczaka
 w Rudzie Śląskiej Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 22.02.2018r. – 15.03.2018r. (wzór zgłoszenia do pobrania w zakładce „Rodzice” – „rekrutacja”).
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.
 Termin: 05.03.2018r. – 16.03.2018r. (wzór wniosku do pobrania w zakładce „Rodzice” – „rekrutacja”).
    Harmonogram rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły określa Zarządzenie Nr 0050.2.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dn. 26.01.2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym. Zarządzenie znajduje się zakładce „Rodzice” – „rekrutacja”.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Janusza Korczaka
w Rudzie Śląskiej


Dokumenty do pobrania:

Kategoria: Aktualności

Skip to content