SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Świetlica Szkolna

Rok szkolny 2020/2021

Informacja

Witam Was drogie Świetliczaki!

Aby ułatwić Wam kontakt z naszymi Paniami ze świetlicy stworzyliśmy  specjalne miejsce PADLET, w którym jest kolorowo, wesoło i różnorodnie, tak jak w naszej sali. Znajdziecie tu propozycje zajęć świetlicowych w pigułce. Materiał został podzielony na kolumny tematyczne. Nowości pojawiają się zawsze na górze każdej kolumny. Sprawdźcie co Wam proponujemy.

Klikamy w link: PADLET

Jest to również miejsce przeznaczone specjalnie na Wasze zdjęcia! Zdjęcia oczywiście przedstawiające efekty Waszej pracy, wszystko to czym chcielibyście się pochwalić.

Zostaną tutaj również umieszczone zdjęcia prac wykonywanych w świetlicy . Możecie też polubić wybrane propozycje zajęć klikając w serduszka.
Zapraszam do zabawy. Mamy nadzieję, że będziecie odwiedzać to miejsce.

Informacje ogólne

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica czynna
od 6:30 do 17.00 ( budynek przy ulicy Kukułczej 4)
Od 7.00 do 16.00 ( sala nr.8 w budynku przy ul. Westerplatte)

Wychowawcy świetlicy ul. Kukułcza

Bożena Krawczyk- kierownik świetlicy

Urszula Palka- wychowawca
Karina Woźniczka- wychowawca
Irena Kopańska– wychowawca
Janina Stawicka- wychowawca

Magdalena Lipowska- wychowawca

Magdalena Brzozowska- wychowawca

Wychowawcy świetlicy ul. Westerplatte

Irena Regiec – wychowawca
Regina Zyśk- wychowawcaO naszej świetlicy

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.
W naszej świetlicy opieką objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na dodatkowe zajęcia ( język angielski, piłka ręczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajecia z pedagogiem).

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 – 17.00
Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy.
Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. W planie pracy zostały także ujete święta nietypowe.
Zajęcia świetlicowe mają charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych.

Organizowane są między innymi:

• zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, origami
• żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe,
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, wykreślanki,zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, odrabianie zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela,
• zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne,
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,
• realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystaja z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.
Organizujemy także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęcamy im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę i korytarze szkolne, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.

W poprzednim roku szkolnym nasza świetlica rozpoczęła współpracę ze świetlicami z całej Polsce. Efektem tej współpracy było wysłanie zrobionych przez dzieci kartek światecznych. Były to kartki bozonarodzeniowe i wielkanocne. My także takie kartki otrzymaliśmy z: Łodzi, Żor, Imielina,Wałbrzycha, Warszawy, Poznania i wielu innych miast. W tym roku szkolnym akcja ta będzie kontynuowana.

Zapraszamy !!!

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej

06:30 07:00 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych.

07:00 08:00 Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów. Gry stolikowe. Zabawy swobodne. Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy.

08:00 09:00 Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy: Zajęcia plastyczno- techniczne

09:00 11:00 Oglądanie bajek, filmów, gry i zabawy stolikowe. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek.Rozmowy, twórczość własna.

11:00 13:00 Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.Trening mycia rąk. Wspólne spożywanie posiłku- obiad, II śniadanie. Pogadanki, rozmowy na temat zdrowego żywienia.

13:00 14:00 Czytanie bajek terapeutycznych. Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub poważnej.

14:00 15:00 Nauka własna pod opieką nauczyciela . Zajęcia programowe. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Spacery i wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

15:00 16:00 Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy na dywanie. Zabawy w kącikach zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela.

16:00 17:00 Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów.Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów. Zabawy wg zainteresowań. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

Propozycja zajęć świetlicowych dla dzieci

Propozycja zajęć świetlicowych dla dzieci.

25.03.2020- środa

Temat: Ptaki witają wiosnę [Link 1 #głosy_ptaków]
Zapraszamy do zabawy i słuchania. Pozdrawiamy świetlica szkolna

Skip to content