Szkoła Promujące Zdrowie
Promowanie zasad zdrowego stylu życia

“Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Logotypy, media i materiały prasowe

Aktualności

Szkoły z certyfikatem

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 • Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 • Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 • Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne
 • możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy
 • własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.
#iguru_button_6691cac0e1f0f .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6691cac0e1f0f .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6691cac0e1f0f .wgl_button_link { border-color: rgba(255,109,52,1); background-color: rgba(255,109,52,1); }#iguru_button_6691cac0e1f0f .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,109,52,1); background-color: rgba(255,109,52,1); }#iguru_button_6691cac0e31b3 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6691cac0e31b3 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6691cac0e31b3 .wgl_button_link { border-color: rgba(0,189,166,1); background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_button_6691cac0e31b3 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(37,200,180,1); background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_infobox_6691cac10e87d .infobox_icon { color: #6b6b6b; }#iguru_infobox_6691cac10e87d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #515151; }#iguru_infobox_6691cac10e87d .infobox_button { color: #00bda6; }#iguru_infobox_6691cac10e87d .infobox_button:hover { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6691cac10e87d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6691cac10e87d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6691cac10e87d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6691cac10e87d .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-right: 30px !important; }#iguru_infobox_6691cac10e87d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6691cac10e87d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6691cac10f757 .infobox_icon { color: #6b6b6b; }#iguru_infobox_6691cac10f757 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #515151; }#iguru_infobox_6691cac10f757 .infobox_button { color: #00bda6; }#iguru_infobox_6691cac10f757 .infobox_button:hover { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6691cac10f757 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6691cac10f757:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6691cac10f757 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6691cac10f757 .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-right: 30px !important; }#iguru_infobox_6691cac10f757 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6691cac10f757:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6691cac11051e .infobox_icon { color: #6b6b6b; }#iguru_infobox_6691cac11051e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #515151; }#iguru_infobox_6691cac11051e .infobox_button { color: #00bda6; }#iguru_infobox_6691cac11051e .infobox_button:hover { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6691cac11051e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6691cac11051e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6691cac11051e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6691cac11051e .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-right: 30px !important; }#iguru_infobox_6691cac11051e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6691cac11051e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#blog_module_6691cac123b63.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6691cac123b63.blog-posts .blog-post_title a { font-size:24px; line-height:36px; font-weight:800; }