SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Szkolny program edukacji ekologicznej na Dzień Ziemi 22 kwietnia 2015 r.

Szkolny program edukacji ekologicznej na Dzień Ziemi 22 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa nr16 w Rudzie Śląskiej

Cele edukacji ekologicznej

 1. poznawcze:
  • zaznajomienie z podstawowymi pojęciami ekologicznymi i formami ochrony przyrody;
  • przedstawienie roli młodego człowieka w działaniach na rzecz ochrony środowiska;
  • wyjaśnienie konieczności segregacji odpadów ;
  • ukazanie skutków degradacji najbliższego środowiska;
 2. kształcące:
  • wyrobienie umiejętności odpowiedniego segregowania odpadów i zbierania surowców wtórnych;
  • ugruntowanie wiedzy na temat form ochrony przyrody;
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania chronionych gatunków .
 3. wychowawcze:
  • wyrabianie wrażliwości na przejawy bezmyślnej działalności człowieka;
  • uwrażliwienie dzieci na walory przyrody w najbliższym otoczeniu;
  • wykształcenie nawyku segregacji odpadów i oszczędzania energii.

Problematyka programu

Zajęcia okolicznościowe

 1. Konkurs plastyczny  „Ratujmy Ziemię” dla uczniów klas 4-6;
 2. Dbamy o czystość naszego otoczenia” – udział uczniów w sprzątaniu terenu miasta i wokół szkoły;
 3. Prelekcje na temat właściwej segregacji odpadów i sposobów ochrony przyrody dla klas 4-6;
 4. Konkurs „Rady na Odpady” dla klas 4-5;
 5. Quiz z wiedzy o formach ochrony przyrody dla uczniów klas 6;
 6. Konkurs na ścienną gazetkę ekologiczną i dekorację o tematyce ekologicznej oceniany przez Samorząd Szkolny;

Zajęcia długofalowe

 1. „Jesteśmy wzorem do naśladowania” – dbałość o estetykę terenów przyszkolnych według planu przydziału terenów dla poszczególnych klas;
 2. „Nasze małe ogródki” – zakładanie kącików zieleni w klasach i ciągła pielęgnacja roślin;
 3. Cotygodniowa kontrola właściwej segregacji odpadów na korytarzach szkolnych.

Pliki do pobrania:

Dni Ziemi kl. I – III

Dzień Ziemi kl. IV – VI

Skip to content