SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

15 październik · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

W dniu 14 października 2019r.  w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia przewodniczącej Rady Rodziców Pani  Doroty Szybały – Pelak,  która w imieniu rodziców złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Sekta, która serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Podczas przemówienia przytoczyła słowa  Papieża Jana Pawła II  wygłoszone podczas mszy w Łowiczu 14 czerwca 1999r.:

(…) Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie…

Pani Dyrektor podkreśliła, jak bardzo współcześnie brzmią słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II, a zwłaszcza ostatni akapit:

„Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu”.

Niewątpliwie jest to wezwanie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w wychowanie młodych ludzi, a mianowicie: uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.

Po przemówieniu odbyło się uroczyste wręczanie podziękowań oraz nagród dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, która została przygotowana przez uczniów  klas IV, V  i VI pod kierunkiem Pani Grażyny Kani oraz Pani Lucyny Brzeziak.

Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele miłych i ciepłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Piosenką pt. „JAK NIE MY TO KTO”? chór szkolny pod batutą  p. Lucyny Brzeziak zakończył uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.

Radosne dźwięki muzyki i słowa pełne mocy stworzyły wyjątkową i miłą  atmosferę.

Autor wpisu: Karina Woźniczka

Kategoria: Aktualności

Skip to content