Laboratoria Przyszłości
Odkrywaj naukę w zupełnie innym wymiarze!

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Logotypy, media i materiały prasowe

Aktualności

Oficjalna strona programu

Szkoły w programie

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Mobilne Laboratoria Przyszłości

Począwszy od września 2022 roku, samorządowe szkoły podstawowe odwiedzą ekipy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, aby wspierać proces wykorzystywania tych rozwiązań w każdym województwie. 16 busów z ekspertami i laboratoryjnym sprzętem przez najbliższe miesiące pojawi się w szkołach wszystkich powiatów w Polsce. Mobilne Laboratoria Przyszłości realizowane są przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centrum GovTech.

Katalog wyposażenia

Tworząc propozycję katalogu, przyświecała nam z jednej strony idea zapewnienia szkołom wszystkiego tego co służy rozwijaniu kompetencji przyszłości – współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności – a z drugiej strony dania szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się im w procesie dydaktycznym. Wzorowaliśmy się też na dobrych praktykach z zagranicy – przykładowo w krajach skandynawskich, zgodnie z założeniem tzw. slojdu (slöjd) uczniowie od najmłodszych lat są zaznajamiani poprzez prace ręczne z umiejętnościami manualnymi przydatnymi później szczególnie w dziedzinach inżynieryjnych, ale też z technikami pracy projektowej użytecznych także np. w pracy biurowej czy prowadzeniu własnego biznesu. Tę filozofię chcemy połączyć z nowoczesnymi narzędziami, które dla przyszłych pokoleń będą naturalnym środowiskiem pracy, takimi jak drukarki 3D, zgodnie z ideą rozwoju kompetencji STEAM.

Efektem tych prac jest kilkaset pozycji – od narzędzi po roboty edukacyjne, z których dyrektorzy szkół będą mogli wybierać wyposażenie, które zagości w ich szkołach. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną). Przy tworzeniu katalogu współpracowaliśmy z naukowcami, praktykami nauczania, polską branżą EdTech i innymi ekspertami. Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Chcemy aby to wyposażenie trafiło do każdej szkoły podstawowej w Polsce i było dostępne dla uczniów na każdym przedmiocie, ale też na zajęciach pozalekcyjnych (np. kółkach zainteresowań). Celem jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym. Dlatego chcemy, aby ten sprzęt znalazł się obowiązkowo na wyposażeniu każdej szkoły podstawowej w Polsce od 30 czerwca 2023 roku.

Co ważne, założeniem inicjatywy nie jest nauka zdalna. Sprzęt służący do nauczania na odległość będzie kupowany w ramach innych inicjatyw, przykładowo tych ujętych w Krajowym Planie Odbudowy. Dlatego w katalogu nie znajdą Państwo laptopów (za wyjątkiem tych przeznaczonych do obsługi drukarek 3D) czy monitorów interaktywnych – widzimy potrzebę zapewnienia ich szkołom, ale będzie się to odbywało w ramach innych działań (np. programu Aktywna Tablica). Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej.

Laboratoria Przyszłości katalog wyposażenia 03.12.2021

#iguru_button_66212ef32fae5 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_66212ef32fae5 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_66212ef32fae5 .wgl_button_link { border-color: rgba(255,109,52,1); background-color: rgba(255,109,52,1); }#iguru_button_66212ef32fae5 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,109,52,1); background-color: rgba(255,109,52,1); }#iguru_button_66212ef330eec .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_66212ef330eec .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_66212ef330eec .wgl_button_link { border-color: rgba(0,189,166,1); background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_button_66212ef330eec .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(37,200,180,1); background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_infobox_66212ef35d682 .infobox_icon { color: #6b6b6b; }#iguru_infobox_66212ef35d682 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #515151; }#iguru_infobox_66212ef35d682 .infobox_button { color: #00bda6; }#iguru_infobox_66212ef35d682 .infobox_button:hover { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_66212ef35d682 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_66212ef35d682:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_66212ef35d682 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_66212ef35d682 .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-right: 30px !important; }#iguru_infobox_66212ef35d682 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_66212ef35d682:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd .infobox_icon { color: #6b6b6b; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #515151; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd .infobox_button { color: #00bda6; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd .infobox_button:hover { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-right: 30px !important; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_66212ef35e1bd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_66212ef35ed82 .infobox_icon { color: #6b6b6b; }#iguru_infobox_66212ef35ed82 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #515151; }#iguru_infobox_66212ef35ed82 .infobox_button { color: #00bda6; }#iguru_infobox_66212ef35ed82 .infobox_button:hover { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_66212ef35ed82 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_66212ef35ed82:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_66212ef35ed82 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_66212ef35ed82 .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-right: 30px !important; }#iguru_infobox_66212ef35ed82 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_66212ef35ed82:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#blog_module_66212ef37a136.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_66212ef37a136.blog-posts .blog-post_title a { font-size:24px; line-height:36px; font-weight:800; }