Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej

Przez interwencję rozumiemy zestaw rozmów i działań prowadzących do wyeliminowania niewłaściwych zachowań ucznia.

Każdy nauczyciel widząc łamania zasad zachowania przez ucznia ma obowiązek zareagować – powstrzymać niewłaściwe zachowanie.

Nauczyciel w momencie pojawienia się problemu z zachowaniem ucznia przeprowadza z nim osobistą rozmowę wyjaśniająca zajście , wyraźnie informując o tym czego oczekuje, a tym samym wyraża sprzeciw wobec niepożądanego zachowania. Jeśli zachodzi potrzeba pokazuje jak należy zadośćuczynić. Uświadamia również uczniowi, jakie poniesie konsekwencje za swoje niewłaściwe zachowanie. Jeśli wpisuje informacje do zeszytu korespondencji – informuje o tym wychowawcę klasy.

Założenia interwencji wychowawczej

 • Etapowość sankcji.
 • Wypracowanie konkretnego stanowiska i jednolitego systemu postępowania wobec uczniów przez wszystkich nauczycieli.

Kolejność podejmowanych działań

 • Ustne zwrócenie uwagi przez prowadzącego lekcję nauczyciela.
 • Ustne zwrócenie uwagi w czasie przerwy przez nauczyciela dyżurującego(lub nauczyciela, będącego świadkiem jakiejś niebezpiecznej sytuacji).
 • Rozmowa po lekcji z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne.
 • Rozmowa z nauczycielem prowadzącym lekcję i wychowawcą.
 • Rozmowa z wychowawcą i rodzicami.
 • Rozmowa z wychowawcą rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym.
 • Spotkanie Zespołu Wychowawczego w składzie : wychowawca klasy, zespół nauczycieli uczących, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Rozmowa z dyrektorem szkoły, wychowawcą, psychologiem i pedagogiem szkolnym.
 • W sytuacjach wyjątkowych(kryzysowych) zwołanie Zespołu Wychowawczego natychmiast z pominięciem kolejności działań wychowawczych.

Podejmowanie działania wychowawcze

 • Ustne upomnienie przez nauczyciela.
 • Przesadzenie do innej ławki.
 • Zapis w zeszycie do korespondencji dotyczy zaistniałej sytuacji.
 • Dodatkowe zadanie domowe na ocenę (dotyczy niewłaściwego zachowania w trakcie lekcji).
 • Uwaga do dziennika
 • Pobyt w sali wyciszeń ( dotyczy niewłaściwego zachowania w czasie przerwy) – uczeń dostaje zadanie do wykonania, jeśli go nie wykona, to dostaje kolejne na ocenę.
 • Spisanie kontraktu z uczniem.
 • Spisanie kontraktu z uczniem w obecności rodziców.
 • Spisanie kontraktu z rodzicami.
 • Utrata przywilejów(ustalana indywidualnie dla danego ucznia, np. jako rezultat nieprzestrzegania ustaleń kontraktu).
 • Obniżenie oceny z zachowania.
#iguru_button_656e58c674783 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_656e58c674783 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_656e58c674783 .wgl_button_link { border-color: rgba(255,109,52,1); background-color: rgba(255,109,52,1); }#iguru_button_656e58c674783 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,109,52,1); background-color: rgba(255,109,52,1); }#iguru_button_656e58c676a27 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_656e58c676a27 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_656e58c676a27 .wgl_button_link { border-color: rgba(0,189,166,1); background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_button_656e58c676a27 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(37,200,180,1); background-color: rgba(0,189,166,1); }